תווית הגן המדהים

התווית "גן ראוי לציון" נוצרה בשנת 2004 על ידי משרד התרבות והתקשורת במטרה להפעיל מחדש את המדיניות לטובת פארקים וגנים, להגן עליהם יותר, לקדם אותם ולהפיץ אותם.

תווית זו, החורגת מהמסגרת הבלעדית של גנים המוגנים כמונומנטים היסטוריים, מדגישה אפוא מורשת ספציפית, שברירית במיוחד, הנוגעת הן לתחומי המורשת והן ליצירה.

תווית

הוענק על ידי משרד התרבות והתקשורת, על פי הצעת מועצת הגנים הלאומיים והגנים, הוא מציין לציבור הרחב את הגנים שתכנון, צמחים ותחזוקה שלהם הם ברמה יוצאת דופן.

התווית ניתנת לתקופה של 5 שנים, עם עדכון אפשרי במקרה של החלפת בעלים או היעדר תנאי תחזוקה או פתיחה. הבעלים או מנהלי הגנים המדהימים מתחייבים לפיכך לדאוג לתחזוקה שוטפת של הגינה שלהם, להיפתח על פי תקופה מסוימת, להשתתף לפחות במבצע לאומי אחד ("Les Rendez-vous aux jardins" או "ימי אירופה של מורשת "), להנגיש לציבור מסמכי מידע (מפה היסטורית, קומפוזיציה ואינדיקציות בוטניות) ולהדביק במקום גלוי לציבור את הלוח הנושא את לוגו התווית" הגן המדהים ".

בפברואר 2008 היו בצרפת 314 גנים ראויים לציון. גנים היסטוריים או עכשוויים, יצירות אחרונות ליד טירה, גנים המציגים אוספים, פארקים ציבוריים או גני אמנים, הגנים המדהימים מייצגים את העושר הרב של המורשת הזו!