המגל, כלי לפינוי הגן

המגל הוא כלי גנן שמזכיר את החרמש בשימושו ובהרכבו, אך הוא קטן בהרבה וניתן להשתמש בו רק ביד אחת. הידית שלו קצרה מאוד, אנחנו אפילו יכולים לדבר על ידית ולא על ידית והלהב שלה מעוקל עוד יותר, הוא יוצר חצי עיגול. הוא משמש לפינוי אזורים שקשה לגישה למכסחים.

כלי פינוי מברשות מגל

בתקופה הפליאוליתית והניאוליתית, המגל היה מורכב מלהב צור ארוך או "עם ידית מעוקלת הנושאת, קבועה במרזב, סדרה של לוחות אבן". מאוחר יותר, לפני הכללת החרמש, נעשה שימוש במגל במידות גדולות שנקרא גלגל תנופה.

המגל שימש כסמל מעמד האיכרים, למשל על דגל ברית המועצות המתאר את המגל והפטיש.