פרמקלצ'ר משתלם כלכלית על פי מחקר INRA

מחקרים מדעיים,

פרמקלצ'ר קשור לרוב לפרם דו בק הלואין , באזור יור, שהיה ועודנו חלוץ מאוד בשיטת הטיפוח המסוימת הזו. כיום, מחקר מדעי, "גינון שוק אורגני פרמקל-תרבותי וביצועים כלכליים", מראה שהוא מציע גם כדאיות כלכלית.

פרמקלצ'ר כמודל כלכלי

פרמקלצ'ר מוגדר כדרך לארגן גידולים בצורה שתייצר רשת של יחסים מועילים בין כל מרכיבי המערכת האקולוגית, כמו שהטבע יעשה "באופן טבעי".

אנשים שרוצים להתחיל לעבד את האדמה אך אין להם הרבה דונם ולא הרבה כסף להשקעה יכולים לפנות לסוג זה של גינון שוק אינטנסיבי.

מספיק שיהיה שטח אדמה קטן מאוד, שיעבדו שם ביד, בצפיפות, ירקות ופירות מרובים, שנמכרים לציבור באמצעות מעגלים קצרים. מתן טיפול אינטנסיבי ועדין בכל עת הוא ערובה לתפוקה טובה. הסביבה של חלקת אדמה זו חייבת להיות בעלת השפעה, כלומר עליה להכיל עצים ומשוכות המגנים עזר לגידולים ושומרים על פחמן בקרקע, אך גם מרעה, נחל ובריכות. .

מחקר שנערך בין השנים 2011-2015, בתיאום של פרנסואה ליגר, UMR SADAPT (Inra-AgroParisTech) שבוצע עם חוות Bec Hellouin ומכון סילבה מראה בבירור כי מודל זה הוא משתלם מבחינה כלכלית, וכי הוא לא אמור להיות נתפס כגחמה של פצעים צעירים המנסים לחזור לארץ, בשולי החברה.

מחקר "גינון שוק אורגני פרמקל-תרבותי וביצועים כלכליים"

היחידה האופיינית של 1000 מ"ר ששימשה בסיס למחקר מאפשרת אפוא לייצר הכנסה שנע בין 5.4 ל -9.5 אירו לשעה למשך זמן עבודה שבועי של 43 שעות, המאפשר לייצר הכנסה. חקלאות נטו חודשית המשתנה בין 900 ל -1570 אירו: סכום שלא צריך להיות אדום ביחס לממוצע שנצפה בגינון שוק אורגני מגוון, ולעתים קרובות גבוה בהרבה מזה של חקלאים מסוימים החייב מאוד בהשקעות חשובות.

זכור כי עקרונות הפרמקלצ'ר והמיקרו-גינון האורגני האינטנסיבי שוללים כל הזנה כימית כדי לתת גאווה למקום לקומפוסט ולחיפוי. מכשירים מכניים נעדרים כמעט, הכל נעשה ידנית. ההפקות מגוונות מאוד כך שיוכלו לתפוס את החלל כל השנה, עם גידולים בתלוליות או במנדלה כדי לייעל את החלל. יערות החקלאות מפותחות והמכירה במעגלים קצרים היא חלק מתוצאת התוכנית.

עם התוצאות החיוביות והמעודדות ברמה הכלכלית של מחקר זה, פרויקטים מיקרו-חקלאיים ימשיכו להתפתח, באזורים הכפריים, אך גם בערים בהן גנים משותפים וגגות ירוקים פופולריים במיוחד.

הורד את המחקר "גינון שוק אורגני פרמקל-תרבותי וביצועים כלכליים"

הצגת וידאו של חוות Bec Hellouin