האם יש לי את הזכות לכרות את ענפי עץ השכן הבולטים ללא הודעתו?

אם השכן שלך נותן לענפי עץ לבלוט בביתך, הם מפריעים לך, פולשים אליך עם עלים מתים או שמצללים עליך, כל מה שאתה רוצה זה לקחת את המסור שלך לחתוך אותם . ובכן לא, אתה לא צריך!

כריתת ענפי עץ השכן מיוזמתכם היא לא!

על פי סעיף 673 לחוק האזרחי, זה על השכן שלך לבצע את העבודה הזו, לא עלייך לעשות זאת ללא הסכמתו. עליך לבקש ממנו לתקן זאת על ידי חיתוך הענפים הבולטים על רכושך. אם תסתדר טוב, לא תהיה לו שום התנגדות והוא יפטר את אותם סניפים שנקלעים בדרכך או שזה נעשה על חשבונו.

אם אתה נמצא ביחסים גרועים והוא מסרב, הדברים ידרדרו ולא תהיה לך ברירה אלא לפנות לבית המשפט המחוזי.

לחתוך ענפים הבולטים מעץ לעבר השכן

תיק משלים

  • גינון בשכונה טובה: הכללים שיש לעקוב אחריהם